Copyright

 

Copyrights

In het kort:

1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.
8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

Iets uitgebreider:

Op alle beelden berust copyright. Niets mag, op welke manier dan ook, vermenigvuldigd worden. Gebruik van beeldmateriaal zonder schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar is niet toegestaan. Dit geldt ook voor alle lage resolutiebeelden!

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke u gratis ter beschikking worden gesteld.  Let op: wij verhandelen uitsluitend beeldrecht, geen portretrecht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen.

Fotografen hebben op grond van art. 25 van de auteurswet recht op naamsvermelding. Voor ieder gebruik is toestemming vereist, en bij ieder gebruik is naamsvermelding verplicht. Indien er niet aan naamsvermelding wordt voldaan betaalt u het normale tarief voor het gebruikte beeld plus 50%. Wanneer een publicatie waarin foto’ s gebruikt zijn ook in z’n geheel of gedeeltelijk via cd-rom, internet, etc, verspreid wordt is er sprake van nieuw gebruik waarvoor opnieuw betaald moet worden.

meer informatie: Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie

  

           beelden  |  schilderijen  | art

       webdesign  |  logo`s  |  fotografie

       sport  |  evenementen  | fotografie